Regulation

Gereguleerde Markten (Effecten en Derivaten) geexploiteerd door Euronext

Euronext exploiteert 6 Euronext Effectenmarkten in Amsterdam, Brussel, Dublin, Lissabon, Londen en Parijs. Euronext exploiteert ook 4 Euronext Derivativenmarkten in Amsterdam, Brussel, Lissabon en Parijs.

Deze Euronext Markten zijn Gereguleerde Markten, zoals deze is gedefinieerd binnen MiFID en zijn beheerst door geharmoniseerde regels en niet geharmoniseerde of lokale regels dat zijn geïnterpreteerd en geïmplementeerd door Mededelingen (Notices).

MTFs geexploiteerd door Euronext

Naast de Gereglementeerde Markten, beheert Euronext eveneens  de volgende markten  die krachtens MiFID beschouwd worden als Multilateral Trading Facilities (MTFs) en die hun eigen specifieke organisatorische memo’s hebben :

  • Euronext Growth beheerd door Euronext Brussel, Euronext Lissabon en Euronext Parijs en beheerst door het Euronext Growth Markets Rule Book.
  • Euronext Access beheerd door Euronext Brussel en Euronext Parijs en beheerst door het Euronext Access Market Rule Book
  • Euronext Expert Market beheerd door Euronext Brussel en beheerst door Organisational Memo.
  • Trading Facility beheerd door Euronext Brussel en beheerst door Organisational Memo.
  • Euronext Block beheerd door Euronext Londen en beheerst door Euronext Block Rule Book.
  • Enterprise Securities Market beheerd door Euronext Londen en beheerst door  ESM Rules
  • Global Exchange Market beheerd door Euronext Londen en beheerst door GEM Rules
  • Atlantic Securities Market beheerd door Euronext Londen en beheerst door ASM Rules

Regelgevende en toezichthoudende kaders

Euronext Marktondernemingen houden beurslicentie veleend door de relevante nationale regelgevende autoriteitenhthouder”) om Gereglementeerde Markten, zoals gedefinieerd in MiFID, te beheren. De lijst van Gereglementeerde Markten wordt beheerd door de European Securities and Markets Authority (“ESMA”). Elk van de Euronext Marktondernemingen is, als Europese marktexploitant, tevens onderworpen aan nationale wetten en reglementen in zijn jurisdictie, in aanvulling op de eisen die opgelegd worden door de nationale autoriteit en, in sommige gevallen, de centrale bank en/of het ministerie van Financiën in dat land.

De marktregels zijn zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de EU-regelgeving en de relevante National Regulations (Belgisch, Frans, Nederlands, Portugees en Brits), van toepassing op de Euronext Marktondernemingen die dergelijke markten organiseren, op de ondernemingen die genoteerd zijn op deze markten en op de leden die actief zijn op deze markten.

Voor bijkomende informatie, verzoeken wij u om het Regelgevend deel van het Annual Registration Document te lezen.

Indexreglementen

Ontdek de Euronext reglementen voor Euronext Indices.

MiFID II

As a leading European operator of financial markets and a provider of trading technologies, Euronext has established a MiFID II programme to ensure compliance with regulatory requirements whilst assisting our customers through the delivery of new services.