Waarom noteren op de beurs?

Waarom noteren op de beurs?

Kapitaal aantrekken

De belangrijkste reden om een bedrijf op de beurs te introduceren, is het aantrekken van kapitaal.
Daarnaast kunnen ondernemingen via een beursnotering hun financieringsbronnen diversificeren. Het bedrijf kan - zodra het aan de beurs genoteerd is - bovendien overgaan tot secundaire kapitaalverhogingen of de uitgifte van obligatieleningen of hiervan afgeleide producten. Hiermee versterkt het zijn aandelenkapitaal en verbetert het zijn kaspositie.

Een beursnotering is over het algemeen goed voor de de zichtbaarheid en de uitstraling van een bedrijf. Ook heeft een beursnotering een positief effect op de geloofwaardigheid van een bedrijf. Dit kan toegang geven tot gunstiger leenvoorwaarden bij financiële instellingen.

De liquiditeit verhogen

Liquiditeit is erg belangrijk voor een beurs. Liquiditeit wordt bepaald door het aantal beleggers dat actief belegt. Omdat op onze markten veel zeer actieve en veel grote beleggers aanwezig zijn, zijn onze beurzen erg liquide. Een hoge liquiditeit stimuleert de handel, wat weer leidt tot een smallere spread tussen vraag en aanbod en minder fluctuaties in de koers.

Een beursnotering is meestal het antwoord, zeker in deze tijd. De liquiditeit van onze Europese markten is meer dan goed, omdat wij institutionele en particuliere beleggers in heel Europa aan ons hebben weten te binden.Diederik Zandstra,  Euronext Executive Director of International Listings

Lage liquiditeit en onduidelijke koersontwikkeling bemoeilijken de handel in aandelen van een niet-genoteerde onderneming. Een beursgang biedt oprichters en/of initiële investeerders van een bedrijf de gelegenheid hun aandelen geheel ofwel gedeeltelijk te verkopen op het moment van de beursintroductie. Natuurlijk kunnen ze er ook voor kiezen om dit later gefaseerd te doen. Ze kunnen ook beslissen om hun belang te verhogen bij een volgende aandelenemissie; op deze manier delen ze het risico met nieuwe aandeelhouders terwijl ze profiteren van potentiële waardeverhoging van het bedrijf.

Om de liquiditeit in het aandeel te verbeteren en het handelsvolume te verhogen, kunnen de genoteerde bedrijven een overeenkomst aangaan met een liquidity provider, die zich verplicht om voortdurend koop- en verkooporders af te geven dichtbij de laatst verhandelde prijs of onderliggende waarde.

De liquidity providers hebben als functie:

  • De schommelingen in de volatiliteit te verkleinen;
  • Op elk moment transacties te garanderen tegen de beste prijs;
  • Het volume van transacties in het centrale orderboek te verhogen.

Liquidity providers dienen behalve een contract met de uitgevende instelling ook een overeenkomst met Euronext aan te gaan.

Uw zichtbaarheid vergroten

Een beursnotering is goed voor de uitstraling van een bedrijf. Bij beursgenoteerde ondernemingen denkt men over het algemeen aan solide, transparante bedrijven die graag willen groeien en ontwikkelen. Dit is een aantrekkelijk gegeven voor de business en de financiële wereld.

De beursnotering is goed voor het imago van uw bedrijf. Dankzij een beursnotering kan uw merk zich ontwikkelen en groter worden. Tijdens de voorbereiding van uw introductie op de beurs en gedurende uw beursnotering krijgt u hulp van het team van Euronext. Zij organiseren bijvoorbeeld events waar uw bedrijf aanwezig kan zijn en informatieve workshops.

Om te voldoen aan de eisen op het gebied van transparantie en de kwaliteitsstandaarden, moeten de genoteerde ondernemingen belangrijke informatie delen met de buitenwereld. Ook moeten ze voldoen aan rapportage-verplichtingen die worden gesteld door de beurs of het platform waaraan ze zijn genoteerd. Naast een doortimmerde strategie en structurele communicatie, heeft een genoteerd bedrijf verplichtingen ten aanzien van de financiële gemeenschap en de beleggers. Een aantal bedrijven heeft zich al zodanig georganiseerd dat zij aan deze vereisten kan voldoen. Voor andere bedrijven biedt een beursintroductie de gelegenheid om hun organisatiestructuur te verbeteren en hun uitvoering te stroomlijnen.

De beursnotering heeft vaak een positief effect op het aantrekken van goede nieuwe medewerkers en managers. Ook speelt ze een rol in het behouden van personeel. Een project als een beursnotering is meestal een goede impuls voor de bedrijfstrots, de teamgeest en de motivatie van de mensen in het bedrijf. Daarnaast hebben beursgenoteerde ondernemingen de mogelijkheid om personeelsaandelen- en optieplannen te ontwikkelen waarmee ze medewerkers voor langere tijd gemotiveerd houden en aan zich binden.

Voor meer informatie over de diensten van Euronext klikt u hier
.