Financiële analyse

EnterNext lanceerde in 2014 twee programma’s om aandelen research bij middelgrote en kleinere ondernemingen aan te moedigen:

  • Sinds 2014 ontvingen brokers die structureel aandelenresearch voor middelgrote en kleinere ondernemingen publiceerden een aanzienlijke korting op de handelstarieven. Dit programma werd beeindigd en vervangen in 2016 door het EnterNext champion programma. Brokers kunnen  vanaf nu gebruik maken van een nieuwe  handelstarievenstructuur  dat hen enerzijds  meer flexibiliteit biedt en anderzijds de liquiditeit en de aandelenresearch in middelgrote en kleinere ondernemingen zal ondersteunen.  Zie nieuwe tarievenstructuur; EnterNext champion programma
  • Een partnership met Morningstar biedt research voor 330 middelgrote en kleinere Tech ondernemingen.

Onderzoeksprogramma

Initiatief gericht op Members die MKB research publiceren  Programma details

Morningstar

Morningstar’s kwantitatieve aandelenrapporten voor de TMT  sector  Lees de Rapporten